Úradná tabuľa - archív

 • Pozvánka na OZ - 13.9

  07.09.2022 18:04:40

  Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom, ZVOLÁVA zasadnutie OZ v Bzenici, ktoré sa uskutoční 13.9.2022 o 17.00 hod. v sále KD A. ...

 • Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 8.8.2022

  04.08.2022 15:04:48

  Obec Bzenica, v zastúpení starostom obce Pavlom Mazúrom, zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bzenici, ktoré sa uskutoční dňa 8.8.2022 o ...

 • Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 3.8.2022

  01.08.2022 11:33:13

  Obec Bzenica, v zastúpení starostom obce Pavlom Mazúrom, zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bzenici, ktoré sa uskutoční dňa 3.8.2022 o ...

 • Voľba kontrolóra obce Bzenica

  19.07.2022 09:39:06

  Obecné zastupiteľstvo v Bzenici  vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Bzenica, ktorá sa bude konať dňa 3.8.2022. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra ...

 • Výzva na predkladanie cenových ponúk

  14.11.2017 15:53:21 Oznamy

    Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Obec Bzenica Sídlo: Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom IČO: 00320552 Zastúpený: Marek Kováč - starosta ...