Úradná tabuľa - archív

  • Výzva na predkladanie cenových ponúk

    14.11.2017 15:53:21 Oznamy

      Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Obec Bzenica Sídlo: Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom IČO: 00320552 Zastúpený: Marek Kováč - starosta ...