Voľba kontrolóra obce Bzenica

Obecné zastupiteľstvo v Bzenici  vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Bzenica, ktorá sa bude konať dňa 3.8.2022. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 2.8.2022, vrátane, do 15.00 hod. na OÚ Bzenica.

Náležitosti prihlášky, kvalifikačné a ďalšie predpoklady ako aj podmienky doručenia žiadosti nájdete tu: Voľba kontrolóra obce.