Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 3.8.2022

Obec Bzenica, v zastúpení starostom obce Pavlom Mazúrom, zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bzenici, ktoré sa uskutoční dňa 3.8.2022 o 15:00 v KD A. Kmeťa v Bzenici.

Pozvánku na OZ nájdete TU.

Vzhľadom nato, že jediným bodom programu je voľba kontrolóra obce je zasadnutie obecného zastupiteľstva neverejné.