Pozvánka na OZ - 13.9

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom,

ZVOLÁVA

zasadnutie OZ v Bzenici,

ktoré sa uskutoční 13.9.2022 o 17.00 hod.

v sále KD A. Kmeťa.

Program rokovania je dostupný TU.