Oznam a verejná vyhláška, Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Bzenica

Oznam a verejná vyhláška, Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Bzenica

Obec Bzenica, ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Bzenica oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v dňoch od 25. 10. 2019 do 25. 11. 2019 sa v súlade s ustanovením § 22 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) uskutoční prerokovanie Návrhu územného plánu obce Bzenica, Zmeny a doplnky č. 3. 

Celý oznam a verejnú vyhlášku nájdete TU - OZNAM A VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Bzenica 

Obec Bzenica, ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Bzenica v súlade s § 22 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým obciam, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí a právnickým osobám, že prerokovanie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Bzenica sa uskutoční v čase od 25. 10. 2019 do 25. 11. 2019.

Celé oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Bzenica nájdete TU - Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Bzenica a žiadosť o stanovisko

 

Obec Bzenica tiež zverejňuje grafickú aj textovú časť Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Bzenica.