Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy: 20/27/010/41
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Zmluvná strana IČO: 30 794 536
Zmluvná strana 2: Obec Bzenica
Zmluvná strana 2 IČO: 00 320 552
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Dohoda č. 20/27/010/41 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PDF: dohoda-c.-20-27-010-41.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.11.2020
Dátum účinnosti zmluvy: 06.11.2020
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: