Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy:
Zmluvná strana: Mesto Žarnovica
Zmluvná strana IČO: 00 321 117
Zmluvná strana 2: Obec Bzenica
Zmluvná strana 2 IČO: 00 320 552
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I. polrok 2015 uzavretá podľa § 6 ods. ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
PDF: zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-na-zaujmove-vzdelavanie-deti-na-i.-polrok-2015.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.06.2015
Dátum účinnosti zmluvy: 16.06.2015
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: