Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy:
Zmluvná strana: Obec Bzenica
Zmluvná strana IČO: 00 320 552
Zmluvná strana 2: Kameňolom Sokolec s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO: 36 023 574
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
PDF: kupna-zmluva-uzatvorena-v-zmysle-ust.-o-588-a-nasl.-zakona-c.-40-1964-oz.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.11.2020
Dátum účinnosti zmluvy: 18.11.2020
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: