Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy:
Zmluvná strana: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Zmluvná strana IČO: 00 166 197
Zmluvná strana 2: Obec Bzenica
Zmluvná strana 2 IČO: 00 320 552
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
PDF: zmluva-o-vypozicke.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.11.2020
Dátum účinnosti zmluvy: 27.11.2020
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: