Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy:
Zmluvná strana:
Zmluvná strana IČO:
Zmluvná strana 2:
Zmluvná strana 2 IČO:
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: ZMLUVA O DIELO (Obchodný zákonník č. 513/1991, § 536)
PDF: zmluva-o-dielo-obchodny-zakonnik-c.-513-1991.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.02.2014
Dátum účinnosti zmluvy: 03.02.2014
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: