Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy:
Zmluvná strana: Obec Bzenica
Zmluvná strana IČO: 00 320 552
Zmluvná strana 2: Obec Ostrý Grúň
Zmluvná strana 2 IČO: 00 320 901
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
PDF: darovacia-zmluva.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.06.2014
Dátum účinnosti zmluvy: 10.06.2014
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: