Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy:
Zmluvná strana: Boni Fructi, spol. s. r. o.
Zmluvná strana IČO: 35 766 981
Zmluvná strana 2: Obec Bzenica
Zmluvná strana 2 IČO: 00 320 552
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI uzatvorený v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka a KÚPNEJ ZMLUVY uzatvorený v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
PDF: dodatok-c.-1-k-zmluve-o-spolupraci.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.09.2014
Dátum účinnosti zmluvy: 10.09.2014
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: