Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy: 004
Zmluvná strana: Obec Bzenica
Zmluvná strana IČO: 00 320 552
Zmluvná strana 2: EKORECYKLING
Zmluvná strana 2 IČO: 50 133 837
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Zmluva č.: 004, uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
PDF: c.-zmluvy-004.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.12.2020
Dátum účinnosti zmluvy: 21.12.2020
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: