Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy: 210301
Zmluvná strana: Obec Bzenica
Zmluvná strana IČO: 00 320 552
Zmluvná strana 2: EU PROFI, s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO: 46 148 779
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Zmluva o dielo číslo: 210301 uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
PDF: zmluva-o-dielo-cislo-210301.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.03.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 08.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: