Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy:
Zmluvná strana: Obec Bzenica
Zmluvná strana IČO: 00 320 552
Zmluvná strana 2: Slovenská pošta, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO: 36 631 124
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 01. 03. 1995 v platnom znení jej dodatkov č. 1- 2
PDF: dohoda-o-zruseni-zmluvy-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.04.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 20.05.2021
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: