Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy:
Zmluvná strana: Obec Bzenica
Zmluvná strana IČO: 00320552
Zmluvná strana 2: Ing. Slavomír Gregor
Zmluvná strana 2 IČO:
Zmluvná strana 3: JUDr. Elena Vajdová
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
PDF: kupna-zmluva-obec-bzenica---ing.-s.-gregor-judr.-e.-vajdova.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.10.2019
Dátum účinnosti zmluvy: 28.10.2019
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: