Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy:
Zmluvná strana: Obec Bzenica
Zmluvná strana IČO: 00320552
Zmluvná strana 2: Ing. Slavomír Gregor
Zmluvná strana 2 IČO:
Zmluvná strana 3: JUDr. Elena Vajdová
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
PDF: dodatok-ku-kupnej-zmluve.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.01.2020
Dátum účinnosti zmluvy: 03.01.2020
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: