Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy:
Zmluvná strana: Obec Bzenica
Zmluvná strana IČO: 00320552
Zmluvná strana 2: Ján Danko rod. Dankko
Zmluvná strana 2 IČO:
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
PDF: kupna-zmluva-uzatvorena-podla--588-a-nasl.-obcianskeho-zakonnika---jan-danko.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.11.2019
Dátum účinnosti zmluvy: 27.11.2019
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: