Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy:
Zmluvná strana: Obec Bzenica
Zmluvná strana IČO: 00320552
Zmluvná strana 2: Martin Dekýš - DD COMP
Zmluvná strana 2 IČO: 43887783
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
PDF: zmluva-o-dielo-obec-bzenica---dd-comp.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH:
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.02.2020
Dátum účinnosti zmluvy: 18.02.2020
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka: