Expozícia Andreja Kmeťa

Expozícia Andreja Kmeťa

Obec Bzenica ponúka svojim občanom, ale aj všetkým záujemcom možnosť navštíviť jedinečnú Expozíciu venovanú Andrejovi Kmeťovi, rodákovi z obce Bzenica. 

Andrej Kmeť bol rímskokatolícky kňaz, slovenský archeológ, geológ, mineralóg, paleontológ, historik, botanik a etnograf.

Celou expozíciou Vás prevedie sprievodca. 

Výstava bude zahŕňať: 

  • obhliadku Pamätnej izby Andreja Kmeťa
  • sad ruží Andreja Kmeťa
  • rodný dom Andreja Kmeťa

V prípade záujmu sa obhliadka môže obohatiť o návštevu Kultúrneho domu Andreja Kmeťa v Bzenici. 

Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle 045/676 91 96 počas pracovných dní od 07:30 do 14:00 hod, alebo e-mailom bzenica@bzenica.sk
Novinky

21.10.2021 09:10:52 Obecné

Pozvánka na zasadnutie OZ 27. 10. 2021

Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom  IČO: 00 320 552 v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom    ZVOLÁVA   Zasadnutie Obecného ...

01.06.2021 13:36:34 Kultúra

MDD - MŠ Lipka Bzenica

Ako sme prežili tohtoročný sviatok detí? Pobyt v prírode sme spojili s fyzickými aktivitami, ktoré sa niesli v duchu hier plných ...

26.05.2021 09:51:25 Obecné

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027   Milí spoluobčania, obec Bzenica pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický ...

11.05.2021 12:17:37 Obecné

OZNAM - zaburinenie pozemkov

OZNAM - zaburinenie pozemkov Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ...

29.04.2021 07:55:08 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici, konaného dňa 27. 04. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 04. 2021 o 15:30 hod.  v KD ...