Farnosť Bzenica

 

LITURGICKÝ PREHĽAD TÝŽDŇA

 

Pondelok

13.08.21

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok

14.08.21

POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok

Streda

15.09.21

SEDEMBOLESTNEJ PANNY Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Štvrtok

16.09.21

Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Piatok

17.09.21

Féria

Sobota

18.09.21

Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka; večerná sv. o. z nasl. nedele 

Nedeľa

19.09.21

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

13.08.21

Bzenica:     18:00

na úmysel Sv. Otca

Utorok

14.08.21

 

 

Streda

15.09.21

Bzenica:     19:00

na úmysel celebranta

Štvrtok

16.09.21

Vyhne:       18:00 

+ r. Vidová a Grajciarová

Piatok

17.09.21

Bzenica:     18:00

za zdravie a B. pomoc pre celú rodinu Mončekovú

Sobota

18.09.21

Vyhne:       18:00 

za posilnenie viery a ochranu P. Márie pre rodinu

Nedeľa

19.09.21

Bzenica:       9:30

Vyhne:       10:45 

+ Magdaléna, Peter a Jolana Kmeťoví

za veriacich farností

 

 

OZNAMY:

 • Dnešnú nedeľu 12. septembra o 11.30 bude Sv. Otec sláviť sv. omšu v Budapešti a od 14.45 bude možné sledovať jeho príchod na Slovensko (prenos TV LUX). O 15.30 sa na kostoloch na Slovensku rozozvučia na dvanásť minút zvony. Program štyroch dní so Sv. Otcom vysielaný Rádiom Lumen je vedľa farských oznamov na nástenke.
 • Sprevádzajme návštevu Sv. Otca denne aspoň desiatkom posv. ruženca:
 1. Za pápeža – aby sme s poslušnosťou počúvali slová Sv. Otca a uvádzali ich do života
 2. Za Cirkev na Slovensku – aby sme v pravde a láske rástli v slobode Božích synov a dcér
 3. Za ľudí vo svete – aby sme boli ochotní pomáhať sociálne slabším a ľuďom v núdzi
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať – Jaroslav Balko a Petra Valentová. Prípadnú prekážku oznámte prosím vo farskom úrade. Modlime sa za budúcich manželov.
 • Bzenica: 15. septembra bude na Sobotišti krížová cesta o 18.00. Pozvaní sú všetci.
 • Deti k príprave na prijímanie Eucharistie nech po sv. omši prihlásia rodičia.
 • Vyhne: Prihlášku k príprave k sviatosti birmovania, ktorá začne v septembri vo Vyhniach, nech si prevezme záujemca v sakristii po sv. omši (vyhlásené 5. nedeľu – 5-krát).
 • Od 11. do 19. septembra je možné sa zúčastniť ktoréhokoľvek programu misií pod vedením pátrov redemptoristov v Žiari n/ Hronom v obidvoch kostoloch.
 • Bzenica: Budúcu nedeľu máme podľa diecézneho rozpisu poklonu pred Oltárnou sviatosťou podľa ruží od svätej omše do 18.00.
 • V zbierke pre potreby farností ste venovali v Bzenici 160, v Bukovine 89,3 vo Vyhniach 299,5 Eur. Pán Boh zaplať.

Mgr. Oliver Černák, mob. tel.: Orange: 0918 244 407

farnosť Bzenica – tel. 045/6769183, bzenica@fara.sk,  č. účtu: SK70 0900 0000 0000 7433 6148,

farnosť Vyhne – vyhne@fara.sk, č. účtu: SK93 0900 0000 0000 7433 6025.

 

Liturgické čítania

Rozpis lektorov vo farskom kostole sv. Alžbety v Bzenici

Dátum / Deň

1. čítanie

2. čítanie

Prosby

15. september 2021

Sedembolestnej Panny Márie  Patrónky Slovenska

 

Varsová

 

Kliman st.

 

Olajec

19. september 2021

Nedeľa

 

Hromádková

 

Kliman ml.

 

Šlosiarik ml.

26. september 2021

Nedeľa

 

Jančová

 

Jančo

 

Čížiková

3. október 2021

Nedeľa

 

Borošová

 

Štefanča

 

Kliman ml.

10. október 2021

Nedeľa

 

Debnárová

 

Debnár

 

Jančo

17. október 2021

Nedeľa

 

Olajec

 

Kubík

 

Varsová

24. október 2021

Nedeľa 

 

Varsová

 

Kliman st.

 

Olajec

31. október 2021

Nedeľa

 

Hromádková

 

Kliman ml.

 

Šlosiarik ml.

1.      november 2021

Všetkých svätých

 

Jančová

 

Jančo

 

Čížiková

2.      november 2021

Všetkých verných zosnulých

 

Borošová

 

Štefanča

 

Kliman ml.