Farnosť Bzenica

 

 

LITURGICKÝ PREHĽAD TÝŽDŇA

 

Pondelok

22.11.21

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Utorok

23.11.21

Sv. Kolumbána, opáta, ľubovoľná spomienka

Streda

24.11.21

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov,mučeníkov, spomienka

Štvrtok

25.11.21

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice,  ľub. spomienka

Piatok

26.11.21

Féria

Sobota

27.11.21

Panny Márie v sobotu, ľub.spomienka; večerná sv.omša z nasl. nedele 

Nedeľa

28.11.21

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA „Rok C“

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

22.11.21

Bzenica:  17:00(OP)

+ Július, Anna, Július a Jozef

Utorok

23.11.21

 

 

Streda

24.11.21

Bukovina:17:00(OP)

+ Emília Mališová

Štvrtok

25.11.21

Bzenica:  17:00(OP)

+ Koloman, Peter a Jozef

Piatok

26.11.21

Vyhne:    17:00(OP)

+ Katarína, Jozef a Katarína a Ondrej

Sobota

27.11.21

Vyhne:    15:30(OP)

Bzenica:  17:00(OP)

+ Gizela Gubášová

poďak. za 90 r. života

Nedeľa

28.11.21

Bzenica:    9:30(OP)

Vyhne:    10:45(OP)

za veriacich farností

+ Milan, Irena a Anton

 

 

OZNAMY:

 • V novembri môžeme získavať denne odpustky pre duše v očistci (sväté prijímanie, blízka sviatosť zmierenia, modlitba na úmysel Sv. Otca, odpútanosť od všedného hriechu).
 • Podľa nových pravidiel od pondelka 22.11. môžu byť účastní sv. omší len očkovaní a po prekonaní ochorenia (max. počet 50). Povzbudzujem každodenných veriacich, aby prichádzali už v sobotu večer. Neočkovaným na požiadanie bude poskytnutá individuálna duchovná starostlivosť – sviatosť zmierenia a sv. prijímanie. Testovaní – aj deti od 2-12 rokov i očkovaní majú mať so sebou doklad, po prekonaní ochorenia nie starší ako 6 mesiacov. Zoznam účastníkov je povinný. * (O) – očkovaní, (P) – po prekonaní
 • Sviatosť zmierenia môžeme prijať pred sv. omšami vo všedné dni.
 • Chorých doma, prípadne v nemocnici, ohláste k prijatiu sviatostí .
 • Farnosť Bzenica: Ďakujeme jednotlivým farníkom za pomoc v kostole. Najbližšie upratuje skupina č. 2.
 • OZ Fórum života pozýva v novembri k modlitbe za nenarodené deti na cintorínoch. Príspevkom 1 Euro za sviecu môžeme podporiť ich činnosť a projekty.
 • Budúcu nedeľu na začiatku sv. omší požehnám adventné vence.
 • V zbierke na seminaristov ste venovali v Bzenici 155 Eur a vo Vyhniach 85,7 Eur. Budúcu nedeľu máme zbierku na charitu.

 

Tu si môžete pozrieť príhovory sv. otca Františka počas apoštolskej cesty v Maďarsku a na Slovensku

 • Pápež František v Budapešti: Od obdivovania Ježiša k nasledovaniu homília| video
 • Svätý Otec pred členmi Ekumenickej rady cirkví na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave príhovor | video
 • Svätý Otec po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou príhovor | video
 • Svätý Otec v bratislavskej katedrále svätého Martina príhovor | video
 • Príhovor sv. otca pred komunitou Betlehem v Bratislave - Petržalke príhovor | video
 • Pápež František pri stretnutí so židovskou komunitou príhovor | video
 • Pápež František na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove homília | video
 • Pápež František na stretnutí s rómskou komunitou na Luníku IX príhovor | video
 • Pápež František na stretnutí s mladými v Košiciach príhovor | video
 • Pápež František, ktorú predniesol na svätej omši v Šaštíne homília | video

 

Mgr. Oliver Černák, mob. tel.: Orange: 0918 244 407

farnosť Bzenica – tel. 045/6769183, bzenica@fara.sk,  č. účtu: SK70 0900 0000 0000 7433 6148,

farnosť Vyhne – vyhne@fara.sk, č. účtu: SK93 0900 0000 0000 7433 6025.

 

 

Liturgické čítania

Rozpis lektorov vo farskom kostole sv. Alžbety v Bzenici

 

Dátum / Deň

1. čítanie

2. čítanie

Prosby

21. november 2021

Nedeľa - Krista Kráľa

 

Varsová

 

Kliman st.

 

Olajec

28. november 2021

1. adventná nedeľa

 

Hromádková

 

Kliman ml.

 

Šlosiarik ml.

5. december 2021

2. Adventná nedeľa

 

Jančová

 

Jančo

 

Čížiková

8. december 2021

Nepoškvrnené počatie preblahoslavenej Panny Márie

 

Borošová

 

Štefanča

 

Kliman ml.

12. december 2021

3. adventná nedeľa

 

Debnárová

 

Debnár

 

Jančo

19. december 2021

4. adventná nedeľa

 

Olajec

 

Kubík

 

Varsová

24. december 2021

Narodenie Pána – vo svätej noci

 

Varsová

 

Kliman st.

 

Olajec

25. december 2021

Narodenie pána

 

Hromádková

 

Kliman ml.

 

Šlosiarik ml.

26.december 2021

Nedeľa Svätej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa

 

Jančová

 

Jančo

 

Čížiková

1.      január 2022

Panny Márie Bohorodičky 

 

Borošová

 

Štefanča

 

Kliman ml.

2.      január 2022

Nedeľa

 

Debnárová

 

Debnár

 

Jančo

6. január 2022

Zjavenie Pána

 

Olajec

 

Kubík

 

Varsová

9. január 2022

Nedeľa

 

Hromádková

 

Kliman ml.

 

Šlosiarik ml.