Hlavný kontrolór obce Bzenica

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bzenica na rok 2017, spolu so základnými úlohami hlavnej kontrolórky nájdete TU - Plán kontrolnej čínnosti HK obce Bzenica na rok 2017

 

Správy hlavného kontrolóra obce Bzenica

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bzenica za II. polrok 2015 zo dňa 19. 02. 2016

Vypracoval: Ing. Jaroslav Balko, hlavný kontrolór obce Bzenica

 

Zápis z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici, dňa 23. 08. 2016

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici, dňa 22. 11. 2016

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici za rok 2016 

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici zo dňa 29. 05. 2017

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica 

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici zo dňa 05. 09. 2017

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica 

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici zo dňa 27. 11. 2017

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica 

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici za rok 2017

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica 

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici zo dňa 01. 06. 2018

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica 

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici zo dňa 10. 08. 2018

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici zo dňa 30. 09. 2018

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica 

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici za rok 2018

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici zo dňa 17. 06. 2019

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica

 

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici zo dňa 12. 09. 2019

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica

  

Správa z kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Bzenici zo dňa 02. 12. 2019

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica

 

Správa z kontroly na Obecnom úrade v Bzenici za rok 2019

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica

 

 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bzenica na rok 2020, spolu so základnými úlohami hlavnej kontrolórky nájdete TU - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bzenica na rok 2020

 

Správa z kontrolnej činnosti kontrolóra obce na Obecnom úrade v Bzenici k 30. 06. 2020

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce Bzenica

 

Správa z kontrolnej činnosti na Obecnom úrade v Bzenici, dňa 18. 11. 2020

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce

 

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bzenica za rok 2020

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce

 

Správa z kontrolnej činnosti na Obecnom úrade v Bzenici zo dňa 17. 03. 2021

Vypracovala: Gabriela Mrenicová,  hlavná kontrolórka obce

 

Správa z kontrolnej činnosti na Obecnom úrade v Bzenici zo dňa 15. 07. 2021

Vypracovala: Gabriela Mrenicová, hlavná kontrolórka obce