Knižná publikácia Z Hliníka nad Hronom do Sklených Teplíc a zo Bzenice na hrad Revište

Knižná publikácia Z Hliníka nad Hronom do Sklených Teplíc a zo Bzenice na hrad Revište

Obec Bzenica ponúka svojim občanom publikáciu Z Hliníka nad Hronom do Sklených Teplíc a zo Bzenice na hrad Revište, Putovanie na starých pohľadniciach od autora Mariana Pavúka. 

Publikáciu Z Hliníka nad Hronom do Sklených Teplíc a zo Bzenice na hrad Revište si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Bzenici. Cena publikácie je 8 €. 
Novinky

21.10.2021 09:10:52 Obecné

Pozvánka na zasadnutie OZ 27. 10. 2021

Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom  IČO: 00 320 552 v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom    ZVOLÁVA   Zasadnutie Obecného ...

01.06.2021 13:36:34 Kultúra

MDD - MŠ Lipka Bzenica

Ako sme prežili tohtoročný sviatok detí? Pobyt v prírode sme spojili s fyzickými aktivitami, ktoré sa niesli v duchu hier plných ...

26.05.2021 09:51:25 Obecné

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027   Milí spoluobčania, obec Bzenica pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický ...

11.05.2021 12:17:37 Obecné

OZNAM - zaburinenie pozemkov

OZNAM - zaburinenie pozemkov Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ...

29.04.2021 07:55:08 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici, konaného dňa 27. 04. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 04. 2021 o 15:30 hod.  v KD ...