MDD - MŠ Lipka Bzenica

Ako sme prežili tohtoročný sviatok detí?

Pobyt v prírode sme spojili s fyzickými aktivitami, ktoré sa niesli v duchu hier plných radosti, kreativity a nadšenia. A to všetko v objatí krásnej prírody a čistého vzduchu. V rámci spolupráce s rodinou tak chceme poďakovať manželom Dominike a Andrejovi Ďurovičovcom a ich kolegyni za krásny zážitok. Ďakujeme !!!

 

 

 

 

Všetky fotky z MDD Materskej školy LIPKA nájdete TU - http://www.bzenica.sk/photogallery.php?work=album_detail&AlbumID=41

 
Novinky

09.12.2021 20:39:15

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 9. 12. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9. 12. 2021 o 16:00 hod.  v KD ...

29.10.2021 08:25:40 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 27. 10. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 10. 2021 o 17:00 hod.  v KD ...

01.06.2021 13:36:34 Kultúra

MDD - MŠ Lipka Bzenica

Ako sme prežili tohtoročný sviatok detí? Pobyt v prírode sme spojili s fyzickými aktivitami, ktoré sa niesli v duchu hier plných ...

26.05.2021 09:51:25 Obecné

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027   Milí spoluobčania, obec Bzenica pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický ...

11.05.2021 12:17:37 Obecné

OZNAM - zaburinenie pozemkov

OZNAM - zaburinenie pozemkov Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ...