Mikuláš v našej Materskej škole!

Mikuláš v našej Materskej škole!

 

Dňa 07. 12. 2020 sme spolu s deťmi privítali Mikuláša v našej Materskej škole. 

Hoci sa stretnutie uskutočnilo len v našom úzkom okruhu, o to deti intenzívnejšie  a so záujmom prežívali a vnímali tento sviatok. Dôkazom toho boli ich zvedavé očká, ktoré upierali na Mikuláša, tiež ich bezprostredné odpovede na jeho otázky, spev a recitácia vopred pripravených piesní a básní. S radosťou si potom od neho prevzali štedré balíčky.

Toto milé stretnutie sa skončilo spoločným spevom, tancom a fotením. 

Myslíme, že si všetci z tohto dňa odnášame nezabudnuteľné zážitky a už teraz sa tešíme na opätovné stretnutie!
Novinky

21.10.2021 09:10:52 Obecné

Pozvánka na zasadnutie OZ 27. 10. 2021

Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom  IČO: 00 320 552 v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom    ZVOLÁVA   Zasadnutie Obecného ...

01.06.2021 13:36:34 Kultúra

MDD - MŠ Lipka Bzenica

Ako sme prežili tohtoročný sviatok detí? Pobyt v prírode sme spojili s fyzickými aktivitami, ktoré sa niesli v duchu hier plných ...

26.05.2021 09:51:25 Obecné

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027   Milí spoluobčania, obec Bzenica pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický ...

11.05.2021 12:17:37 Obecné

OZNAM - zaburinenie pozemkov

OZNAM - zaburinenie pozemkov Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ...

29.04.2021 07:55:08 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici, konaného dňa 27. 04. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 04. 2021 o 15:30 hod.  v KD ...