Kultúra

Pozvánka na zasadnutie OZ 27. 10. 2021

21.10.2021 09:10:52 / Obecné

Pozvánka na zasadnutie OZ 27. 10. 2021

Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01  Hliník nad Hronom  IČO: 00 320 552 v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom    ZVOLÁVA   Zasadnutie Obecného ...


MDD - MŠ Lipka Bzenica

01.06.2021 13:36:34 / Kultúra

MDD - MŠ Lipka Bzenica

Ako sme prežili tohtoročný sviatok detí? Pobyt v prírode sme spojili s fyzickými aktivitami, ktoré sa niesli v duchu hier plných ...


Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

26.05.2021 09:51:25 / Obecné

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027   Milí spoluobčania, obec Bzenica pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický ...


OZNAM - zaburinenie pozemkov

11.05.2021 12:17:37 / Obecné

OZNAM - zaburinenie pozemkov

OZNAM - zaburinenie pozemkov Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ...


MŠ Lipka - Deň Matiek

06.05.2021 11:52:51 / Kultúra

MŠ Lipka - Deň Matiek

Milé mamičky, ďakujeme za život, starostlivosť a každodenný úsmev na tvári. Pri príležitosti sviatku Dňa matiek Vám želáme pevné zdravie, nekonečnú lásku a ...


Záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici, konaného dňa 27. 04.  2021

29.04.2021 07:55:08 / Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici, konaného dňa 27. 04. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 04. 2021 o 15:30 hod.  v KD ...


Výsledky skríningového testovania na ochorenie COVID - 19 (III. - X kola)

29.03.2021 12:41:20 / Obecné

Výsledky skríningového testovania na ochorenie COVID - 19 (III. - X kola)

Výsledky skríningového testovania na ochorenie COVID - 19 (III. - X. kola)   Obec Bzenica, v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom zverejňuje ...


Výsledky skríningového testovania na ochorenie COVID - 19

02.02.2021 08:58:21 / Obecné

Výsledky skríningového testovania na ochorenie COVID - 19

Výsledky skríningového testovania na ochorenie COVID -19   Obec Bzenica, v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom zverejňuje výsledky I. a II. kola ...


Oznámenie o doručení respirátorov

01.02.2021 11:21:30 / Obecné

Oznámenie o doručení respirátorov

Oznámenie o doručení respirátorov   Obec Bzenica, v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom, oznamuje všetkým občanom, že od dnešného dňa (01. 02. 2021) ...


Výzva na predkladanie žiadostí k plánovanej zmene a doplnkom územného plánu obce Bzenica

08.01.2021 09:50:59 / Obecné

Výzva na predkladanie žiadostí k plánovanej zmene a doplnkom územného plánu obce Bzenica

Vážení občania,  Obec Bzenica plánuje v tomto roku pristúpiť k zmene a doplnkom územného plánu obce, ktorý bol zhotovený v roku ...