Kultúra

Hurá prázdniny

28.06.2022 07:07:42 / Obecné

Hurá prázdniny


Deň matiek 2022

01.06.2022 20:05:57 / Obecné

Deň matiek 2022

Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy. Za jej lásku, plnú nehy, za zelené detské brehy. Za jej štedrosť, ...


Zber kuchynského oleja a tukov

15.05.2022 19:42:44 / Obecné

Zber kuchynského oleja a tukov

Obec Bzenica v rámci systému triedeného zberu prichádza so zberom kuchynských olejov a tukov z domácností: za 1 l použitého kuchynského ...


Harmonogram zberu odpadu na rok 2022

30.12.2021 10:10:05 /

Harmonogram zberu odpadu na rok 2022

Obec Bzenica zverejňuje harmonogram zberu odpadu na rok 2022. Harmonogram na stiahnutie TU


Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 9. 12. 2021

09.12.2021 20:39:15 /

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 9. 12. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9. 12. 2021 o 16:00 hod.  v KD ...


Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 27. 10. 2021

29.10.2021 08:25:40 / Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 27. 10. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 10. 2021 o 17:00 hod.  v KD ...


MDD - MŠ Lipka Bzenica

01.06.2021 13:36:34 / Kultúra

MDD - MŠ Lipka Bzenica

Ako sme prežili tohtoročný sviatok detí? Pobyt v prírode sme spojili s fyzickými aktivitami, ktoré sa niesli v duchu hier plných ...


Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

26.05.2021 09:51:25 / Obecné

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027   Milí spoluobčania, obec Bzenica pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický ...


OZNAM - zaburinenie pozemkov

11.05.2021 12:17:37 / Obecné

OZNAM - zaburinenie pozemkov

OZNAM - zaburinenie pozemkov Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ...


MŠ Lipka - Deň Matiek

06.05.2021 11:52:51 / Kultúra

MŠ Lipka - Deň Matiek

Milé mamičky, ďakujeme za život, starostlivosť a každodenný úsmev na tvári. Pri príležitosti sviatku Dňa matiek Vám želáme pevné zdravie, nekonečnú lásku a ...