Odpis Zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Bzenica vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 03. 10. 2020

Odpis Zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Bzenica vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 03. 10. 2020

 

I. 

Obec Bzenica                                                                 Okresná volebná komisia Žiar nad Hronom 

 

II. 

V obci Bzenica sa zistili tieto výsledky:                                                                                                    

Počet volebných obvodov:                                                                                                                          1

Počet volebných okrskov:                                                                                                                           1

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku

hlasovania vo volebnom okrsku:                                                                                                                  1

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov:                                                                                          534

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                                                                                            322

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                                                                                                        322

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:                                    0

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť:                                                                                                           0

Počet zvolených poslancov:                                                                                                                        0

Počet platnýh hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce                                                        319

 

III. 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce, podľa poradia na hlasovacom lístku: 

 

Číslo kandidáta na hlasovacom lístku                  Počet platných hlasov               Meno a priezvisko            

1.                                                                                        69                                   Jaroslav Kopčan  

2.                                                                                       218                                     Pavol Mazúr

3.                                                                                        32                                    Lýdia Oslancová

 

Súčet platných hlasov:                                                         319

 

IV.

Za starostu obce bol zvolený

 

Meno a priezvisko      Číslo kand. na hl. lístku           Politická strana, politické hnutie            Kód              Počet

                                                                              alebo koalícia, ktorá kandidáta                                platných

                                                                             navrhla alebo nezávislý kandidát                              hlasov

                                                                               alebo kandidáť bez politickej 

                                                                                         príslušnosti 

Pavol Mazúr                    2                                                SME RODINA                          144             218
Novinky

06.07.2022 11:06:07 Obecné

Fotografie - Hurá prázdniny

Dňa 1.7. sa na ihrisku TJ Tatran Bzenica uskutočnila akcia s názvom Hurá prázdniny. Fotografie z tejto udalosti si môžete ...

28.06.2022 07:07:42 Obecné

Hurá prázdniny

01.06.2022 20:05:57 Obecné

Deň matiek 2022

Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy. Za jej lásku, plnú nehy, za zelené detské brehy. Za jej štedrosť, ...

09.12.2021 20:39:15

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 9. 12. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9. 12. 2021 o 16:00 hod.  v KD ...

29.10.2021 08:25:40 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 27. 10. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 10. 2021 o 17:00 hod.  v KD ...