Posledná rozlúčka

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 04. 07. 2020 o 14:00 hod.

vo Farskom kostole sv. Alžbety Uhorskej v Bzenici.

A následne bude obrad pokračovať v Dome smútku v Bzenici. 

 

"Umieranie, umieranie, niekto mi nedávno povedal, že umieranie je ľahké. Život je ťažký...pre každého."

(Metallica)
Novinky

04.12.2020 12:24:32 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici, konaného dňa 02. 12. 2020

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02. 12. 2020 o 15:30 hod.  v KD ...

04.12.2020 07:06:32 Kultúra

Zavíta k nám Mikuláš!

  Oznamujeme občanom, že stretnutie generácií spojené s príchodom Mikuláša, ktoré sa každoročne koná v našej obci, bude tento rok ...

22.10.2020 08:32:57 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici, konaného dňa 20. 10. 2020

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20. 10. 2020 o 15:00 hod.  v KD ...

05.10.2020 09:01:11 Obecné

Odpis Zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Bzenica vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 03. 10. 2020

Odpis Zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Bzenica vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 03. 10. 2020   ...

02.10.2020 11:32:41 Obecné

Projekt "BZENICA - kanalizácia a ČOV"

BZENICA - kanalizácia a ČOV   Obec Bzenica zverejňuje Projektovú dokumentáciu k projektu "BZENICA - kanalizácia a ČOV".  Jednotlivé časti Projektovej dokumentácie nájdete ...