Učíme sa doma - úloha č. 6

Jarné aktivity

Každé ročné obdobie, nám ponúka množstvo námetov na aktivity, ktoré rozvíjajú poznanie detí o okolitom svete, prírode...

 

Milí rodičia, 

ponúkame Vám niekoľko konkrétnych tvorivých úloh a hier pre inšpiráciu, ktoré spestria Vaše spoločné dni v karanténe. Už teraz sa tešíme na fotografie z aktivít, ktoré môžete posielať na adresu: danakacakova@azet.sk

Úlohy budeme aktuálne dopĺňať na žačiatku každého nového týždňa. 

 

Úloha č. 1

Čítanie a komunikácia

Prečítajte deťom básne o jarných kvetoch. Porozprávajte sa s nimi o ich obsahu, či pochopili, o čom bola báseň. Mladším deťom stačí vybrať jednu báseň o kvietku, ktorý poznajú. Z básne dieťa vyberie slovo, ktoré si zapamätalo a vytlieska ho po slabikách (napr.  pú-pa-va). Staršie dieťa môže povedať, akou hláskou začína slovo, ktoré si vybralo a akou hláskou končí. Takto môžu skúsiť vytlieskať a pomenovať aj viac slov z básne. Jednu báseň si môžete vybrať a spoločne, každý deň opakovať a učiť sa ju naspamäť. Povedať si báseň môžete aj pred každou činnosťou. 

 

Púpava

Kdeže sa tu na lúčine

vzala zrazu toľká krása?

Púpavôčka zlatým kvetom 

na slniečko usmieva sa. 

- Ján Andel

 

 

Tulipán

V záhradke je nový pán. 

Volajú ho tulipán. 

Na zelenej nôžke vládne, 

včielka sa doň rýchlo vkradne. 

Pošteklí ho po líčku, 

zaspieva mu pesničku. 

- Mgr. Dušana Farkašová, časopis Dieťa 5/2007

 

 

Sedmokrásky

Čo sa to tak pekne belie

za potokom na lúčke?

Sedmokráskam narástli tam

golieriky bielučké. 

- Ján Andel

 

  

Fialôčka

Ja som kvietok fialôčka,

aké nebo, také očká. 

Aká tráva, také šaty, 

hrej ma, slnko, lúčik zlatý. 

- Krista Bendová

 

 

 

Úloha č. 2

Hľadanie

Počas prechádzok, pobytu vonku, či na dvore hľadajte s deťmi kvety, pozorujte ich, pomenovávajte, z čoho sa skladá kvet, ako rastie koľko má listov, aký tvar majú listy, farbu kvetov...

Vyzdvihnite ich dôležitosť v prírode ako potravu pre hmyz, krásu, zdôraznite ich ochranu, lebo spolu so stromami okysličujú vzduch, ktorý dýchame. 

Natrhajte si kytičku do vázy. Povzbuďte a pochváľte deti, že ochraňujú rastliny, stromy a že ich netrhajú zbytočne. 

Večer pred spaním si prečítajte rozprávku: Na lúke - https://najlepsiepredeti.sk/na-luke/#more-89

 

 

Úloha č. 3

Pohybová hra s loptou: Na kvety

 

Hádžte si s deťmi loptu. Vopred si dohodnite pravidlá. Pri chytení lopty musí každý povedať napr. žltý kvet (púpava, narcis, podbeľ...). Môžete vystriedať rôzne farby, kvet na určitú hlásku... dieťa aj rodič. Kto nevie pokračovať musí urobiť napr. 10 drepov, utekať k najbližšiemu stromu a späť, zarecitovať, zaspievať, zacvičiť, zaskákať ako žaba, zajac a pod. Hru ukončite vymenovaním kvetov, ktoré poznáte, pochvalou. Môžete použiť aj krátke básne z Úlohy č. 1. 

 

 

Úloha č. 4

Kreslenie kvetov na asfalt

 

Zopakujte si s deťmi básničku a nakreslite kriedou na chodník, alebo asfalt kvet, ktorý ste našli, videli, alebo ste si povedali o ňom báseň. Dieťa môže dokresliť aj to, čo kvet potrebuje, aby rástol? (slnko, oblaky, z ktorých prší, zem - trávu, na ktorej rastie). Túto aktivitu môže dieťa kresliť aj na výkres. Mladším deťom môžete pomôcť nakresliť tvary, ktoré dieťa reálne vyfarbí. Pochvala dieťaťa za snahu by nemala chýbať. 

 

 

Úloha č. 5

Cvičenie s riekankou

 

Cvičenie s riekankou, básňou môžete uskutočniť vonku, na prechádzke, ale aj v izbe, na koberci. 

 

V záhradke je nový pán, (stoj, ruky v bok)

volajú ho tulipán. (2x predklon s rukami v bok)

Na zelenej nôžke vládne, (stoj na ľavej, na pravej nohe striedavo s rukami v bok)

včielka sa doň rýchlo vkradne. (lezenie po štyroch)

Pošteklí ho po líčku, (v drepe, predpažia ruky a kmitajú)

zaspieva mu pesničku. (stoj, poskoky znožmo na mieste)

 

Po cvičení sa vydýchajte - nádych nosom, výdych ústami (aspoň 5-krát).

Takéto cvičenie môžete realizovať na ktorúkoľvek báseň, či riekanku, pričom s deťmi vymýšľate rôzne pohybové prvky, cviky. 

 

 

Úloha č. 6

Rozkvitnutá lúka - odtláčanie kvetov a listov

 

Rozcvičte si s dieťaťom prsty napodobnením hry na flautu, klavír ai. Vždy pred kreslením, maľovaním, lepením, strihaním. Z prechádzky si donesiete kvietky do vázy, ale môžete dať deťom aj výkres, temperové farby, štetec, vodu do pohára, na stôl igelitový obrus, alebo staré noviny. Dieťa natrie farbou kvet, ktorý odtlačí na papier, tak isto aj list, stonku dokreslí alebo tak isto odtlačí. https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/rocne-obdobia/jarne-aktivity/4116/pupava-pre-deti/
Mladším deťom pomáhate, staršie už pracujú aj sami. Môžu odtlačiť aj viac kvetov a vyrobiť si lúku, domaľovať, či dokresliť, dolepiť vystrihnuté včely, motýle, vtáčiky, oblaky, slniečko....fantázii sa medze nekladú. Takto môžu deti odtláčať aj pečiatky, ktoré im vyrežete zo zemiakov, alebo nastrihanú rolku ako púpavu, pričom dokreslia stonku a list odtlačia. http://www.familyzone.sk/ako-si-urobit-peciatky-zo-zemiakov/
Za snahu deti pochváľte a hotové výtvory po vysušení si deti môžu vystaviť. Po každej takejto činnosti veďte deti k umytiu, uloženiu a uprataniu potrebných vecí.

 

 

 

Máte doma predškoláka? Jednoduché aktivity, dieťa pripravia na vstup do školy. 

Bližšie informácie o aktivitách nájdete v priloženom súbore TU  - Máte doma preškoláka? 
Novinky

06.07.2022 11:06:07 Obecné

Fotografie - Hurá prázdniny

Dňa 1.7. sa na ihrisku TJ Tatran Bzenica uskutočnila akcia s názvom Hurá prázdniny. Fotografie z tejto udalosti si môžete ...

28.06.2022 07:07:42 Obecné

Hurá prázdniny

01.06.2022 20:05:57 Obecné

Deň matiek 2022

Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy. Za jej lásku, plnú nehy, za zelené detské brehy. Za jej štedrosť, ...

09.12.2021 20:39:15

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 9. 12. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9. 12. 2021 o 16:00 hod.  v KD ...

29.10.2021 08:25:40 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 27. 10. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 10. 2021 o 17:00 hod.  v KD ...