Uznesenia z Obecného zastupiteľstva Obce Bzenica r. 2016

 

Uznesenie OZ č. 1/2016 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 19. 02. 2016 o 17:00 hod

v KD A. Kmeťa - Uznesenie č. 1/2016

 

Uznesenie OZ č. 2/2016 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 20. 05. 2016 o 17:00 hod

v KD A. Kmeťa - Uznesenie č. 2/2016

 

Uznesenie OZ č. 3/2016 z mimoriadneho zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 20. 05. 2016 o 17:00 hod v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 3/2016

 

Uznesenie OZ č. 4/2016 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 25. 08. 2016 o 17:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 4/2016

 

Uznesenie OZ č. 5/2016 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 28. 11. 2016 o 17:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 5/2016

 

 

Uznesenia z Obecného zastupiteľstva Obce Bzenica r. 2017

 

Uznesenie OZ č. 1/2017 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 22. 02. 2017 o 17:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 1/2017

 

Uznesenie OZ č. 2/2017 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 30. 05. 2017 o 16:30 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 2/2017

 

Uznesenie OZ č. 3/2017 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 06. 09. 2017 o 16:30 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 3/2017

 

Uznesenie OZ č. 4/2017 zo zadadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 30. 11. 2017 o 17:30 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 4/2017

 

 

Uznesenia z Obecného zastupiteľstva Obce Bzenica r. 2018

 

Uznesenie OZ č. 1/2018 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 08. 03. 2018 o 18:00 hod 

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 1/2018

 

Uznesenie OZ č. 2/2018 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 04. 06. 2018 o 18:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 2/2018

 

Uznesenie OZ č. 3/2018 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 13. 08. 2018 o 18:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 3/2018

 

Uznesenie OZ č. 4/2018 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 24. 10. 2018 o 18:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 4/2018

 

 Príloha k Uzneseniu č. 4/2018 - Vyhlásenie poslanca Obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie OZ č. 5/2018 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočného dňa 04. 12. 2018 o 17:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 5/2018

 

 

Uznesenia z Obecného zastupiteľstva Obce Bzenica r. 2019

 

Uznesenie OZ č. 1/2019 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 07. 03. 2019 o 18:00 hod 

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 1/2019

 

Uznesenie OZ č. 2/2019 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 19. 06. 2019 o 18:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 2/2019

 

Uznesenie OZ č. 3/2019 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 17. 09. 2019 o 18:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 3/2019

 

Uznesenie OZ č. 4/2019 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 05. 12. 2019 o 15:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 4/2019

 

 

Uznesenia z Obecného zastupiteľstva Obce Bzenica r. 2020

 

Uznesenie OZ č. 1/2020 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 15. 04. 2020 o 15:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 1/2020

 

Uznesenie OZ č. 2/2020 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 03. 06. 2020 o 15:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 2/2020

 

Uznesenie OZ č. 3/2020 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 24. 08. 2020 o 16:30 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 3/2020

 

Uznesenie OZ č. 4/2020 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 20. 10. 2020 o 15:00 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 4/2020

 

Uznesenie OZ č. 5/2020 zo zasadnutia OZ v Bzenici, uskutočneného dňa 02. 12. 2020 o 15:30 hod

v KD. A. Kmeťa - Uznesenie č. 5/2020

 

 

Uznesenia z Obecného zastupiteľstva Obce Bzenica r. 2021

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Bzenica, konaného dňa 27. 04. 2021 o 15:30 hod.

v KD A. Kmeťa - Zápisnica z OZ konaného dňa 27. 04. 2021

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Bzenica, konaného dňa 05. 08. 2021 o 17:00 hod.

v KD A. Kmeťa - Zápisnica z OZ konaného dňa 05. 08. 2021

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Bzenica, konaného dňa 27. 10. 2021 o 17:00 hod. 

v KD A. Kmeťa - Zápisnica z OZ konaného dňa 27. 10. 2021.

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Bzenica, konaného dňa 9.12.2021 o 16:00 hod.

v KD A. Kmeťa - Zápisnica z OZ konaného dňa 9.12.2021.

 

Uznesenia z Obecného zastupiteľstva Obce Bzenica r. 2022

 

Uznesenie z OZ obce Bzenica, konaného dňa 12.4.2022 o 18:00 hod.

v KD A. Kmeťa - Uznesenie z OZ konaného dňa 12.4.2022

Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Bzenica, konaného dňa 12.4.2022 o 18:00 hod. 

v KD A. Kmeťa - Zápisnica z OZ konaného dňa 12.4.2022

 

Uznesenie z OZ obce Bzenica, konaného dňa 18.7.2022 o 15:00 hod.

v KD A. Kmeťa - Uznesenie z OZ konaného dňa 18.7.2022


Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Bzenica, konaného dňa 18.7.2022 o 15:00 hod. 

v KD A. Kmeťa - Zápisnica z OZ konaného dňa 18.7.2022

 

Uznesenie z OZ obce Bzenica, konaného dňa 3.8.2022 o 15:00 hod.

v KD A. Kmeťa - Uznesenie z OZ konaného dňa 3.8.2022


Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Bzenica, konaného dňa 3.8.2022 o 15:00 hod. 

v KD A. Kmeťa - Zápisnica z OZ konaného dňa 3.8.2022

 

Uznesenie z OZ obce Bzenica, konaného dňa 8.8.2022 o 16:00 hod.

v KD A. Kmeťa - Uznesenie z OZ konaného dňa 8.8.2022


Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Bzenica, konaného dňa 8.8.2022 o 16:00 hod. 

v KD A. Kmeťa - Zápisnica z OZ konaného dňa 8.8.2022

 

Uznesenie z OZ obce Bzenica, konaného dňa 13.9.2022 o 17:00 hod.

v KD A. Kmeťa - Uznesenie z OZ konaného dňa 13.9.2022


Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Bzenica, konaného dňa 13.9.2022 o 17:00 hod.

v KD A. Kmeťa - Zápisnica z OZ konaného dňa 13.9.2022

 

Uznesenie z OZ obce Bzenica, konaného dňa 19.9.2022 o 15:00 hod.

v KD A. Kmeťa - Uznesenie z OZ konaného dňa 19.9.2022


Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Bzenica, konaného dňa 19.9.2022 o 15:00 hod.

v KD A. Kmeťa - Zápisnica z OZ konaného dňa 19.9.2022