Výsledky skríningového testovania na ochorenie COVID - 19 (III. - X kola)

Výsledky skríningového testovania na ochorenie COVID - 19 (III. - X. kola)

 

Obec Bzenica, v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom

zverejňuje výsledky III. - X.  kola skríningového testovania v obci Bzenica. 

  

Výsledky III. kola testovania, konaného dňa 07. 02. 2021:

Počet zúčastnených osôb: 371

Počet pozitívnych osôb: 4

 

Výsledky IV. kola testovania, konaného dňa 13. 02. 2021:

Počet zúčastnených osôb: 267

Počet pozitívnych osôb: 5

 

Výsledky V. kola testovania, konaného dňa 21. 02. 2021:

Počet zúčastnených osôb: 297

Počet pozitívnych osôb: 4

 

Výsledky VI. kola testovania, konaného dňa 28. 02. 2021:

Počet zúčastnených osôb: 337

Počet pozitívnych osôb: 3

 

Výsledky VII. kola testovania, konaného dňa 06. 03. 2021:

Počet zúčastnených osôb: 330

Počet pozitívnych osôb: 2

 

Výsledky VIII. kola testovania, konaného dňa 14. 03. 2021:

Počet zúčastnených osôb: 344

Počet pozitívnych osôb: 0

 

Výsledky IX. kola testovania, konaného dňa 21. 03. 2021:

Počet zúčastnených osôb: 392

Počet pozitívnych osôb: 0

 

Výsledky X. kola testovania, konaného dňa 28. 03. 2021:

Počet zúčastnených osôb: 407

Počet pozitívnych osôb: 1

 

Výsledky XI. kola testovania, konaného dňa 02. 04. 2021:

Počet zúčastnených osôb: 407

Počet pozitívnych osôb: 0

 

Výsledky XII. kola testovania, konaného dňa 11. 04. 2021:

Počet zúčastnených osôb: 347

Počet pozitívnych osôb: 0

 

Výsledky XIII. kola testovania, konaného dňa 18. 04. 2021:

Počet zúčastnených osôb: 436

Počet pozitívnych osôb: 0

 

 

 

 
Novinky

01.06.2021 13:36:34 Kultúra

MDD - MŠ Lipka Bzenica

Ako sme prežili tohtoročný sviatok detí? Pobyt v prírode sme spojili s fyzickými aktivitami, ktoré sa niesli v duchu hier plných ...

26.05.2021 09:51:25 Obecné

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027   Milí spoluobčania, obec Bzenica pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický ...

11.05.2021 12:17:37 Obecné

OZNAM - zaburinenie pozemkov

OZNAM - zaburinenie pozemkov Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ...

29.04.2021 07:55:08 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici, konaného dňa 27. 04. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 04. 2021 o 15:30 hod.  v KD ...

29.03.2021 12:41:20 Obecné

Výsledky skríningového testovania na ochorenie COVID - 19 (III. - X kola)

Výsledky skríningového testovania na ochorenie COVID - 19 (III. - X. kola)   Obec Bzenica, v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom zverejňuje ...