Záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici, konaného dňa 02. 12. 2020

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom 

ZVEREJŇUJE

záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 02. 12. 2020 o 15:30 hod. 

v KD A. Kmeťa v Bzenici. 

 

Celý záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici nájdete TU :     

časť 1: https://youtu.be/YMF2a14NSro

časť 2: https://youtu.be/SCONGOGrA_k

časť 3: https://youtu.be/ArZnbmB8sJc                                                
Novinky

29.10.2021 08:25:40 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 27. 10. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 10. 2021 o 17:00 hod.  v KD ...

01.06.2021 13:36:34 Kultúra

MDD - MŠ Lipka Bzenica

Ako sme prežili tohtoročný sviatok detí? Pobyt v prírode sme spojili s fyzickými aktivitami, ktoré sa niesli v duchu hier plných ...

26.05.2021 09:51:25 Obecné

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027   Milí spoluobčania, obec Bzenica pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický ...

11.05.2021 12:17:37 Obecné

OZNAM - zaburinenie pozemkov

OZNAM - zaburinenie pozemkov Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ...

29.04.2021 07:55:08 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici, konaného dňa 27. 04. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 04. 2021 o 15:30 hod.  v KD ...