Zber kuchynského oleja a tukov

Obec Bzenica v rámci systému triedeného zberu prichádza so zberom kuchynských olejov a tukov z domácností:

  • za 1 l použitého kuchynského oleja dostanete OCOT v pomere 1:1 (starý/nový)
  • za 6 l použitého kuchynského oleja dostanete slnečnicový OLEJ v pomere 6:1 (starý/nový)

 

Použité kuchynské oleje a tuky je potrebné odovzdať v uzatvárateľnej, najlepšie priehľadnej PET fľaši na obecný úrad.
KDE: Obecný úrad V Bzenici
KEDY: Vždy prvý PONDELOK v mesiaci (od 8:00 - 14:00)

Viac informácii aj oficiálny leták s ponukou nájdete TU: Zber kuchynského oleja a tukov
Novinky

01.06.2022 20:05:57 Obecné

Deň matiek 2022

Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy. Za jej lásku, plnú nehy, za zelené detské brehy. Za jej štedrosť, ...

09.12.2021 20:39:15

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 9. 12. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9. 12. 2021 o 16:00 hod.  v KD ...

29.10.2021 08:25:40 Obecné

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 27. 10. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom  ZVEREJŇUJE záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 10. 2021 o 17:00 hod.  v KD ...

01.06.2021 13:36:34 Kultúra

MDD - MŠ Lipka Bzenica

Ako sme prežili tohtoročný sviatok detí? Pobyt v prírode sme spojili s fyzickými aktivitami, ktoré sa niesli v duchu hier plných ...

26.05.2021 09:51:25 Obecné

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027

Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027   Milí spoluobčania, obec Bzenica pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický ...