Ako vybavíte?

Ako vybavíte? 

Obec Bzenica, pre Vás pripravila Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny a Ohlásenie drobnej stavby. 

Tlačivá si v prípade potreby môžete stiahnuť, vyplniť a priniesť na Obecný úrad v Bzenici. 

Tlačivá

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť - Malý zdroj znečisťovania ovzdušia