Aktuálne výzvy

Projektová dokumentácia – BZENICA - kanalizácia a ČOV - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 

Obec Bzenica vyhlasuje verejné obstarávanie a zverejňuje potrebné dokumenty k aktuálnej výzve pod názvom zákazky: BZENICA - kanalizácia a ČOV - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 

Potrebné dokumenty nájdete TU: 

 

 

 

 

Detské ihrisko v obci Bzenica - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 

Obec Bzenica vyhlasuje verejné obstarávanie a zverejňuje potrebné dokumenty k aktuálnej výzve pod názvom zákazky: Detské ihrisko pre obec Bzenica - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Potrebné dukumenty nájdete TU:

 

 

 

Realizácia bezúdržbového detského ihriska v obci Bzenica - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 

Obec Bzenica vyhlasuje verejné obstarávanie a zverejňuje potrebné dokumenty k aktuálnej výzve pod názvom zákazky: Realizácia bezúdržbového detského ihriska v obci Bzenica - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Zákazka bude financovaná z dotácie Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2019, Podprogram č. 2 - Výstavba detských ihrísk a z rozpočtu obce.

 

Potrebné dukumenty nájdete TU: