Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Obec Bzenica, v zastúpení starostom obce Pavlom Mazúrom, zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bzenici, ktoré sa uskutoční dňa 12.04.2022 o 18:00 hod. v KD A. Kmeťa v Bzenici.

Program rokovania: Pozvánka na OZ