Materská škola Bzenica - zápis do MŠ na školský rok 2022/2023

Bližšie informácie k zápisu detí do materskej školy na rok 2022/2023 ako aj žiadosť o prijatie dieťaťa zverejňujeme tu:

Zápis detí do MŠ - oznam
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie