Oznam - voľby do samospráv a VÚC

Z a p i s o v a t e ľ k a   volebnej komisie pre voľby do orgánov územnej samosprávy
ako i  pre voľby do orgánov samosprávneho kraja , ktoré sa budú konať 29.10.2022
je:

 Marianna Danková

sídlo : Obecný úrad Bzenica, Bzenica č. 74
Počas úradných hodín.

Tel. kontakt. 045/6769196
0908 441 139
Email: m.dankova@bzenica.sk