Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 19.9.2022

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom,
ZVOLÁVA
zasadnutie OZ v Bzenici,
ktoré sa uskutoční 19.9.2022 o 15:00
v sále KD A. Kmeťa

Program rokovania je dostupný TU.