Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom,
ZVOLÁVA
zasadnutie OZ v Bzenici,
ktoré sa uskutoční 18.10.2022 o 17:00
v sále KD A. Kmeťa

Program rokovania je dostupný TU.