Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 28.11.2022

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom,

ZVOLÁVA
zasadnutie OZ v Bzenici,

ktoré sa uskutoční 28.11.2022 o 17.00 hod.

v sále KD A. Kmeťa.

 

Program rokovania nájdete TU.