Farské oznamy

Farské oznamy

LITURGICKÝ PREHĽAD TÝŽDŇA

 

Pondelok

23.01.23

Féria

Utorok

24.01.23

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda

25.01.23

OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok

Štvrtok

26.01.22

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 

Piatok

27.01.22

Féria

Sobota

28.01.22

Sv. Tom. Akvinského, kň. a uč. Cirkvi, spom.; več. omša z nasl. nedele

Nedeľa

29.01.23

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

23.01.23

 

 

Utorok

24.01.23

Bzenica:          17:00

+ r. Bugárová

Streda

25.01.23

Bzenica:          17:00

na úmysel ordinára

Štvrtok

26.01.22

Záhorčie:        17:00

na úmysel

Piatok

27.01.22

Bzenica:          17:00

+ Ľudmila Klimanová (1. výročie)

Sobota

28.01.22

Bukovina:       17:00

na úmysel ordinára

Nedeľa

29.01.23

Bzenica:           9:30 Záhorčie:        10:45

za veriacich farnosti   

na úmysel

 

OZNAMY

 

 • Podľa vyúčtovacích faktúr energií sme pozvaní k sporivosti v kostoloch i vo fare.

 • Bzenica: Sv. omše vo všedné dni budú v kaplnke vo fare.

 • V nedeľu 12.februára o 9.30 pri príležitosti 115. výročia úmrtia nášho rodáka-kňaza Andreja Kmeťa bude hlavným celebrantom Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup. Rád sa zúčastní aj nasledujúceho programu.

 • Sviatosť zmierenia môžeme prijať pred sv. omšami zvlášť vo všedné dni.

 • Od 18. do 25. januára sa modlíme za jednotu kresťanov.

 • Katolícke gymnázium Š. Moysesa v Banskej Bystrici ponúka piatakom a deviatakom ZŠ vybrať si jeden deň od 6. do 17.2. účasti vyučovania pre možný výber školy. Viac na webe.

 • Kandidáti na kňazstvo sa môžu hlásiť do konca marca v Nitre. Podporme ich modlitbami.

 • Pomoc trpiacej Cirkvi ACN ponúka bulletiny o pomoci kresťanom v Sýrii, aj Libanone.

 • Od 23. apríla do 27. apríla, ak Pán Boh dá, bude v našej farnosti Misijná obnova.

 • Diecézne centrum Maják pozýva 14-30-ročných na prelome júl-august na Svetové stretnutie mládeže do Lisabonu alebo na Kvetný víkend od 31.3. do 2.4. do Banskej Bystrice.

 • Bzenica: Budúci týždeň upratuje kostol skupina č. 2.

 • Dnešnú nedeľu Božieho slova si uvedomujeme jeho normatívnu hodnotu, dôležitosť čítania, rozjímania a dennej modlitby s Božím slovom.

 

 

 

Tu si môžete pozrieť príhovory sv. otca Františka počas apoštolskej cesty v Maďarsku a na Slovensku

 • Pápež František v Budapešti: Od obdivovania Ježiša k nasledovaniu homília| video
 • Svätý Otec pred členmi Ekumenickej rady cirkví na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave príhovor | video
 • Svätý Otec po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou príhovor | video
 • Svätý Otec v bratislavskej katedrále svätého Martina príhovor | video
 • Príhovor sv. otca pred komunitou Betlehem v Bratislave - Petržalke príhovor | video
 • Pápež František pri stretnutí so židovskou komunitou príhovor | video
 • Pápež František na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove homília | video
 • Pápež František na stretnutí s rómskou komunitou na Luníku IX príhovor | video
 • Pápež František na stretnutí s mladými v Košiciach príhovor | video
 • Pápež František, ktorú predniesol na svätej omši v Šaštíne homília | video

 

Mgr. Oliver Černák, mob. tel.: Orange: 0918 244 407

farnosť Bzenica – tel. 045/6769183, bzenica@fara.sk

č. účtu: SK70 0900 0000 0000 7433 6148,

 

 

Liturgické čítania

Rozpis lektorov vo farskom kostole sv. Alžbety v Bzenici

Dátum / Deň

1. čítanie

2. čítanie

Prosby

29. január 2023 

Nedeľa


Hromádková


Kliman ml.


Šlosiarik ml.

5. február 2023

Nedeľa


Jančová


Jančo


Čížiková

12. február 2023

Nedeľa


Varsová


Kliman st.


Olajec

19. február 2023

Nedeľa


Borošová


Štefanča


Kliman ml.

26. február 2023

1. pôstna nedeľa  


Debnárová


Debnár


Kliman st.

5. marec  2023

2. pôstna nedeľa


Olajec


Kubík


Varsová

12. marec  2023

3. pôstna nedeľa


Hromádková


Kliman ml.


Šlosiarik ml.

19. marec 2023

4. pôstna nedeľa 


Jančová


Jančo


Čížiková

26. marec 2023

5. pôstna nedeľa


Varsová


Kliman st.


Olajec

2. apríl 2023

Nedeľa - Palmová nedeľa

Nedeľa utrpenia pána


Borošová


Štefanča


Kliman ml.

6. apríl 2023

Zelený štvrtok


Debnárová


Debnár


Kliman st.

7. apríl 2023

Veľký piatok


Olajec


Kubík


Varsová

8. apríl 2023

Biela sobota


Hromádková


Kliman ml.


Šlosiarik ml.

9. apríl 2023

Veľkonočná nedeľa -

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania


Jančová


Jančo


Čížiková

18. apríl 2023

Veľkonočný pondelok


Varsová
Olajec

16. apríl 2023

2. veľkonočná nedeľa -

Nedeľa Božieho milosrdenstva


Borošová


Štefanča


Kliman ml.

23. apríl 2023

3. veľkonočná nedeľa 


Debnárová


Debnár


Kliman st.

30. apríl 2023

4. veľkonočná nedeľa


Olajec


Kubík


Varsová

7. máj 2023

5. veľkonočná nedeľa


Hromádková


Kliman ml.


Šlosiarik ml.