Obnova verejného osvetlenia v obci Bzenica

Obnova verejného osvetlenia v obci Bzenica

Obec Bzenica, na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom hospodárstva SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorého bola uskutočnená obnova verejného osvetlenia v našej obci. 

Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v obci Bzenica

Miesto realizácie projektu: Obec Bzenica

Realizácia projektu prebehla od 29. 05. 2015 do 14. 01. 2016. 

 Pred realizáciou

 Po realizácií

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE. A spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

Bližšie informácie o projekte nájdete TU - Obnova verejného osvetlenia v obci Bzenica