Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce Viktorom Debnárom zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 21.3.2023 o 16:30 v sále Kultúrneho domu Andreja Kmeťa v Bzenici. Program rokovania ako i samotnú pozvánku (vo formáte docx) si môžete stiahnuť kilknutím na tento odkaz .