Urbár

KOMP - URB - PAS, pozemkové spoločenstvo Bzenica

Predseda spoločenstva: Ing. Jozef Jančo

 

Členovia výboru spoločenstva: 

  • Ing. Ján Varsa
  • Ing. Lukáš Varsa
  • Pavol Mazúr
  • Zdenko Gluzek

 

Členovia dozornej rady:

  • Ing. Ján Sitár
  • Ing. Jozef Kmeť
  • Cyril Kmeť

 

ZVEREJNENIE dokumentov o činnosti spoločenstva

Dokumenty k nahliadnutiu sú k dispozícii nižšie v sekcii "Súbory na stiahnutie", na ich zobrazenie je potrebné zadať heslo, ktoré vám poskytne výbor spoločenstva.

 

"KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica

 Pán Dominik Brogyányi ponúka na odpredaj podiely na spoločnej nehnuteľnosti v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti.

Informácie na t. č. 0918 334 603
 
 

"KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica

 

OZNAM

 

Výbor "KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica, v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti (ďalej len "Zmluva"), oznamuje všetkým členom spoločenstva a Slovenskému pozemkovému fondu, že vzhľadom na nákazovú situáciu COVID - 19 a na Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLN /2731/2020, zo dňa 23. 03. 2020, pri ohrození verejného zdravia, platného od 24. 03. 2020 do odvolania, sa zasadnutie Zhromaždenia bude konať v termíne, ktorý bude oznámený v zmysle Zmluvy čl. V. ods. 1., po stabilizovaní epidemiologickej situácie na Slovensku. 

 

 

 

 

                                                                                                     Výbor "KOMP - URB - PAS"

                                                                                                        pozem. spol. Bzenica

 

 

 

 

 

"KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica

 zverejňuje OZNÁMENIE o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia "KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica formou korešpondenčného hlasovania, Správu výboru o činnosti a hospodárení "KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica za rok 2019, Správu dozornej rady za rok 2019 a Vzor hlasovacieho lístka. 

Všetky dokumenty nájdete TU: 

- OZNÁMENIE o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia "KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica formou korešpondenčného hlasovania

- Správa výboru o činnosti a hospodárení "KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica za rok 2019,

- Správa dozornej rady za rok 2019

Vzor hlasovacieho lístka

 

"KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica

zverejňuje Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia "KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica uskutočneného formou korešpondenčného hlasovania dňa 31. 10. 2020 a Správu mandátovej komisie z korešpondenčného hlasovania formou hlasovacích lístkov. 

Dokumenty nájdete TU: 

 

"KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica

oznamuje svojim podieľníkom, že pán Minich dáva do možnosti odpredaja svoj vlastnícky podiel. 

V prípade záujmu kontaktujte predsedu spoločenstva Ing. Jozefa Janča. 

 

"KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica

 zverejňuje OZNÁMENIE o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia "KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica formou korešpondenčného hlasovania, Správu výboru o činnosti a hospodárení "KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica za rok 2020 a Správu dozornej rady za rok 2020.

Všetky dokumenty nájdete TU: 

 

"KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica

 zverejňuje OZNÁMENIE o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia "KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica formou korešpondenčného hlasovania, Správu výboru o činnosti a hospodárení "KOMP - URB - PAS" pozem. spol. Bzenica za rok 2020 a Správu dozornej rady za rok 2021.

Všetky dokumenty nájdete TU: 

 

Súbory na stiahnutie

Zmluva/správa/Uznesenie 1.11 MB