Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 27. 10. 2021

Záznam zo zasadnutia OZ konaného dňa 27. 10. 2021

Obec Bzenica v zastúpení starostom obce, Pavlom Mazúrom 

ZVEREJŇUJE

záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 27. 10. 2021 o 17:00 hod. 

v KD A. Kmeťa v Bzenici. 

 

Celý záznam zo zasadnutia OZ v Bzenici nájdete TU :     

časť 1: https://youtu.be/OJWjUhFSJi4

časť 2: https://youtu.be/GKbiSK44gi0