Zberné miesto štátny majetok Bzenica

Obec Bzenica informuje o zriadení zberného miesta v priestoroch bývalého štátneho majetku Bzenica. Ide o:

  • kontajner na papier
  • kontajner na sklo
  • kontajner na plasty

Do týchto kontajnerovv je zakázané vhadzovať iný ako určený vytriedený odpad, o čom informuje aj tabuľa umiestnená na stene za kontajnermi.

 

Zároveň je možné na určené miesto v priestoroch štátneho majetku doviezť elektroodpad, a odpad z dreva, bude následne zlikvidovaný.