Zlepšenie dopravno - bezpečnostnej situácie v obci Bzenica

           

 

 

"ZLEPŠENIE DOPRAVNO - BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCIE V OBCI BZENICA"

 

Prijímateľ:                               Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01  Bzenica

Poskytovateľ:                          Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Banská Bystrica

Výška finančného príspevku:  10 241,58 €

                                                (7 000,00 € - výška poskytnutej dotácie, 

                                                 3 241,58 € - vlastné zdroje).

Realizácia projektu:                 04/2020 - 6/2020

 

 

 

                                                 

 

"PROJEKT BOL FINANČNE PODPORENÝ RADOU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRE PREVENCIU KRIMINALITY"